ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την εγγραφή σας στο MY NEW BABY CENTER μέσω οποιασδήποτε ενέργειας, δηλώνετε ρητά ότι γνωρίζετε και συναινείτε πως θα ενταχθούν τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε αντίστοιχο αρχείο προσωπικών δεδομένων της EXELIXI MMC ΙΚΕ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ MMC COSMETICS, τηρούμενο σύμφωνα με τους κανόνες & το νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως καθορίσει ο νόμος για ηλεκτρονικές προωθητικές ενέργειες & γενικότερα επικοινωνίες.

Η εγγραφή σας στο MY NEW BABY CENTER συνιστά αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους σας στην ως ανω χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων σας όπως ισχύει στέλνοντας email στο mynewbabycenter@mnbcenter.gr ή καλώντας στο 2114134919 και ακολούθως αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 216, Χολαργός.